• ซื้อสินค้าเกษตรโดยตรงจากเกษตรกร

  มาร่วมกันสร้างแผนที่เกษตรกรไทย

 • ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

  มีรายได้ที่มั่นคง ปลูกสิ่งที่มีคนสั่งซื้อล่วงหน้า ระบายสินค้าที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถมีทางเลือกขายสินค้าได้จากผู้ซื้อหลายรายได้

  มีความสะดวกในการจัดหาสินค้าที่ต้องการได้จากเกษตรกรทั่วประเทศ สามารถได้รับข้อเสนอขาย หรือเสนอผลิตจากเกษตร หลายรายได้

   

   

   

  เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ในการขนส่งในเส้นทางที่ตนเองวิ่งอยู่แล้ว หรือเส้นทางใหม่ในวันที่ไม่ได้ใช้รถ โดยการรับสินค้าเพิ่ม

 • การซื้อขายที่ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ

   

  1. ดูความน่าเชื่อถือ และประวัติ ของผู้ซื้อ เกษตรกร แลผู้ขนส่ง ได้ชัดเจน

  สร้างระบบการรีวิวกันและกัน เพื่อป้องการปัญหาเรื่องการผิดสัญญากัน และการให้บริการที่ไม่มีคุณภาพ

   

   

  2. มีราคาเริ่มต้น ที่ต่างฝ่าย ยินดีที่จะซื้อขายด้วยกัน พร้อมค่าขนส่ง

  ง่ายต่อการดูราคา ต่อรอง และปิดการขาย ราคาที่คิดให้ในระบบ จะบวกค่าขนส่งให้แบบอันโนมัติ

   

   

  3. ง่ายต่อการจัดการเรื่องการขนส่ง และงานเอกสาร

  สามารถตรวจสอบสถานะการขนส่งได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีระบบการ ออกใบสัญญาสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบตรวจของ ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จด้วย

 • เครือข่ายเรา

 • บทสัมภาษณ์ KasetTrade

  สัมภาษณ์ในรายการ Social Talk ของ Thai PBS

  ออกงาน StartUp Thailand 2559

 • ติดต่อเรา

  084-770-8889 นที จารยะพันธุ์, namcud36@gmail.com